Forum und email
xmlrpc_encode_request

xmlrpc_encode_request

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_encode_request -- Generates XML for a method request

Popis

string xmlrpc_encode_request ( string method, mixed params [, array output_options] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

method

Name of the method to call.

params

Method parameters compatible with method signature.

output_options

Array specifying output options may contain (default values are emphasised):

  • output_type: php, xml

  • verbosity: no_white_space, newlines_only, pretty

  • escaping: cdata, non-ascii, non-print, markup (may be a string with one value or an array with multiple values)

  • version: simple, xmlrpc, soap 1.1, auto

  • encoding: iso-8859-1, other character set supported by iconv

Návratové hodnoty

Returns a string containing the XML representation of the request.

Příklady

Příklad 1. XMLRPC client functions example

<?php
$request
= xmlrpc_encode_request("method", array(1, 2, 3));
$context = stream_context_create(array('http' => array(
    
'method' => "POST",
    
'header' => "Content-Type: text/xml",
    
'content' => $request
)));
$file = file_get_contents("https://www.example.com/xmlrpc", false, $context);
$response = xmlrpc_decode($file);
if (
xmlrpc_is_fault($response)) {
    
trigger_error("xmlrpc: $response[faultString] ($response[faultCode])");
} else {
    
print_r($response);
}
?>