Forum und email
xmlrpc_encode

xmlrpc_encode

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_encode -- Generates XML for a PHP value

Popis

string xmlrpc_encode ( mixed value )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.