Forum und email
xmlrpc_server_create

xmlrpc_server_create

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_server_create -- Creates an xmlrpc server

Popis

resource xmlrpc_server_create ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.