Forum und email
xmlrpc_server_register_introspection_callback

xmlrpc_server_register_introspection_callback

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_server_register_introspection_callback -- Register a PHP function to generate documentation

Popis

bool xmlrpc_server_register_introspection_callback ( resource server, string function )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.