Forum und email
xmlrpc_server_add_introspection_data

xmlrpc_server_add_introspection_data

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_server_add_introspection_data -- Adds introspection documentation

Popis

int xmlrpc_server_add_introspection_data ( resource server, array desc )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.