Forum und email
xmlrpc_set_type

xmlrpc_set_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_set_type -- Sets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value

Popis

bool xmlrpc_set_type ( string &value, string type )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.