Forum und email
Přechod z PHP 4 na PHP 5

Kapitola 61. Přechod z PHP 4 na PHP 5

Tato sekce FAQ This faq section will help you migrate from PHP 4 to PHP 5.

1. Přechod z PHP 4 na PHP 5
2. Funguje MySQL v PHP 5? Does MySQL work in PHP 5? Zdá se mi, že to zmizelo.
3. Slyšel jsem, že PHP používá úplně nový model OOP, bude můj existující OOP kód fungovat? Kde najdu informace o těchto nových vlastnostech OOP?
4. Kromě nového modelu OOP, co se dalšího změnilo v PHP 5? A také, existuje specifická verze manuálu pro PHP 5?

1. Přechod z PHP 4 na PHP 5

Přestože PHP 5 nabízí mnoho nových vlastností, je navrženo tak, aby bylo kompatibilní s dřívějšími verzemi PHP jak je to jen možné, s jen malým narušením funkcionality.

Určitě si přečtěte příslušný dodatek o přechodu na PHP 5 v tomto manuálu, protože obsahuje mnohem více informací na téma přechodu na PHP 5.

2. Funguje MySQL v PHP 5? Does MySQL work in PHP 5? Zdá se mi, že to zmizelo.

Databáze MySQL je podporována, změna je pouze v tom, že ve výchozím stavu není v PHP 5 podpora MySQL zapnuta. To v zásadě znamená, že PHP nezahrnuje volbu --with-mysql v configure, takže to musíte při kompilaci PHP udělat ručně. Uživatelé Windows upraví php.ini a povolí knihovnu php_mysql.dll, která v PHP 4 neexistovala, podpora MySQL byla jednoduše zakompilována do programu PHP.

Tedy, klientské knihovny MySQL již nejsou přímou součástí PHP. Více detailů na toto téma řeší následující FAQ, a určitě si přečtěte sekci MySQL ohledně detailů instalace MySQL. Příklad konfigurace by mohl být --with-mysql=/usr, přičemž uživatelé Windows budou potřebovat mít v systému dostupnou knihovnu libmySQL.dll.

3. Slyšel jsem, že PHP používá úplně nový model OOP, bude můj existující OOP kód fungovat? Kde najdu informace o těchto nových vlastnostech OOP?

Hlavní změnou v PHP 5 je, že model OOP od PHP 5 nyní používá Zend Engine 2.0. Direktiva zend.ze1_compatibility_mode zapne kompatibilitu se Zend Engine 1.0 (PHP 4).

Nový model OOP je zdokumentován v sekcích Jazyková reference OOP a Dodatek o přechodu OOP.

4. Kromě nového modelu OOP, co se dalšího změnilo v PHP 5? A také, existuje specifická verze manuálu pro PHP 5?

Existuje pár dalších změn, pro detaily viz dodatek o přechodu na PHP 5. Specifická verze manuálu pro PHP 5 není, většina PHP zůstává stejná.