Forum und email
GeoIP Functions

XLVIII. GeoIP Functions

Úvod

The GeoIP extension allows you to find the location of an IP address. City, State, Country, Longitude, Latitude, and other information as all, such as ISP and connection type can be obtained with the help of GeoIP.

Požadavky

This extension requires the GeoIP C library version 1.4.0 or higher to be installed. You can grab the latest version from https://www.maxmind.com/app/c and compile it yourself.

By default, you will only have access to the Free GeoIP Country or GeoLite City databases. While this module can work with other types of database, you must buy a commercial license from Maxmind.

Instalace

Toto rozšíření PECL není přibaleno k PHP.

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/geoip.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

GEOIP_COUNTRY_EDITION (integer)

GEOIP_REGION_EDITION_REV0 (integer)

GEOIP_CITY_EDITION_REV0 (integer)

GEOIP_ORG_EDITION (integer)

GEOIP_ISP_EDITION (integer)

GEOIP_CITY_EDITION_REV1 (integer)

GEOIP_REGION_EDITION_REV1 (integer)

GEOIP_PROXY_EDITION (integer)

GEOIP_ASNUM_EDITION (integer)

GEOIP_NETSPEED_EDITION (integer)

GEOIP_DOMAIN_EDITION (integer)

The following constants are for net speed:

GEOIP_UNKNOWN_SPEED (integer)

GEOIP_DIALUP_SPEED (integer)

GEOIP_CABLEDSL_SPEED (integer)

GEOIP_CORPORATE_SPEED (integer)

Obsah
geoip_country_code_by_name -- Get the two letter country code
geoip_country_code3_by_name -- Get the three letter country code
geoip_country_name_by_name -- Get the full country name
geoip_database_info -- Get GeoIP Database information
geoip_id_by_name -- Get the Internet connection speed
geoip_org_by_name -- Get the organization name
geoip_record_by_name -- Returns the detailed City information found in the GeoIP Database
geoip_region_by_name -- Get the country code and region