Forum und email
Funkce pro práci s YP/NIS

CLXXXV. Funkce pro práci s YP/NIS

Úvod

NIS (dříve Yellow Pages) umožňuje síťovou správu důležitých administrativních souborů (např. soubory s hesly). Více informací viz NIS man stránka a The Linux NIS(YP)/NYS/NIS+ HOWTO. Existuje také kniha Managing NFS and NIS od Hala Sterna.

Poznámka: Toto rozšíření není k dispozici na platformách Windows.

Požadavky

None besides functions from standard Unix libraries which are always available (either libc or libnsl, configure will detect which one to use).

Instalace

Pokud chcete tyto funkce zprovoznit, musíte PHP zkonfigurovat s volbou --enable-yp (PHP 4).

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

YPERR_BADARGS (integer)

YPERR_BADDB (integer)

YPERR_BUSY (integer)

YPERR_DOMAIN (integer)

YPERR_KEY (integer)

YPERR_MAP (integer)

YPERR_NODOM (integer)

YPERR_NOMORE (integer)

YPERR_PMAP (integer)

YPERR_RESRC (integer)

YPERR_RPC (integer)

YPERR_YPBIND (integer)

YPERR_YPERR (integer)

YPERR_YPSERV (integer)

YPERR_VERS (integer)

Obsah
yp_all -- Traverse the map and call a function on each entry
yp_cat -- Return an array containing the entire map
yp_err_string --  Returns the error string associated with the previous operation
yp_errno --  Returns the error code of the previous operation
yp_first -- Vrátit pvní klíč/hodnota pár mapy
yp_get_default_domain -- Zjistit defaultní NIS doménu stroje
yp_master -- Zjistit název master NIS serveru mapy
yp_match -- Vrátit odpovídající záznam
yp_next -- Vrátit další klíč/hodnota pár mapy
yp_order -- Returns the order number for a map