Forum und email
yp_order

yp_order

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

yp_order -- Returns the order number for a map

Popis

int yp_order ( string domain, string map )

yp_order() vrací pořadové číslo mapy nebo FALSE.

Příklad 1. Ukázka NIS order

<?php
    $number
= yp_order($domain,$mapname);
    echo
"Pořadové číslo této mapy je: " . $order;
?>

Viz také: yp-get-default-domain().