Forum und email
yp_get_default_domain

yp_get_default_domain

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

yp_get_default_domain -- Zjistit defaultní NIS doménu stroje

Popis

string yp_get_default_domain ( void )

yp_get_default_domain() vrací defaultní doménu uzlu nebo FALSE. Dá se používat jako argument domény v následných voláních NIS.

NIS doména se dá popsat jako skupina map NIS. Každý server, který potřebuje vyhledat informace se připojí k určité doméně. Detailnější informace viz dokumentace zmíněná v úvodu.

Příklad 1. Ukázka defaultní domény

<?php
$domain
= yp_get_default_domain();
echo
"Defaultní NIS doména je: " . $domain;
?>