Forum und email
yp_match

yp_match

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

yp_match -- Vrátit odpovídající záznam

Popis

string yp_match ( string domain, string map, string key )

yp_match() vrací hodnotu asociovanou v dané mapě s předaným klíčem nebo FALSE. Klíč musí být dán přesně.

Příklad 1. Ukázka NIS match

<?php
$entry
= yp_match ($domain, "passwd.byname", "joe");
echo
"Odpovídající záznam je: " . $entry;
?>

V tomto případě by to mohlo být: joe:##joe:11111:100:Joe User:/home/j/joe:/usr/local/bin/bash

Viz také yp-get-default-domain()