Forum und email
Seznam tokenů parseru

Příloha R. Seznam tokenů parseru

Různé části jazyka PHP jsou vnitřně reprezentovány typy jako T_SR. PHP vypisuje identifikátory, jako je tento, v parsovacích chybách, jako: "Parse error: unexpected T_SR, expecting ',' or ';' in script.php on line 10."

Předpokládá se, že víte, co T_SR znamená. Pro každého, kdo to neví, je zde tabulka těchto identifikátorů, PHP syntaxe a odkazy na příslušná místa v manulálu.

Tabulka R-1. Tokeny

TokenSyntaxeOdkaz
T_ABSTRACTabstractClass Abstraction“ v 19 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_AND_EQUAL&=operátory přiřazení
T_ARRAYarray()array(), syntaxe pole
T_ARRAY_CAST(array)přetypování
T_ASasforeach
T_BAD_CHARACTER cokoliv pod ASCII 32 kromě \t (0x09), \n (0x0a) a \r (0x0d)
T_BOOLEAN_AND&&logické operátory
T_BOOLEAN_OR||logické operátory
T_BOOL_CAST(bool) or (boolean)přetypování
T_BREAKbreakbreak
T_CASEcaseswitch
T_CATCHcatch20 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_CHARACTER  
T_CLASSclasstřídy a objekty
T_CLONEclonetřídy a objekty. Pouze PHP 5.
T_CLOSE_TAG?> nebo %> 
T_COMMENT// or #, a /* */ v PHP 5komentáře
T_CONCAT_EQUAL.=operátory přiřazení
T_CONSTconst 
T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING"foo" or 'bar'syntaxe řetězců
T_CONTINUEcontinue 
T_CURLY_OPEN  
T_DEC--inkrementační/dekrementační operátory
T_DECLAREdeclaredeclare
T_DEFAULTdefaultswitch
T_DIV_EQUAL/=operátory přiřazenís
T_DNUMBER0.12, etcčísla v plovoucí řádové čárce
T_DOC_COMMENT/** */komentáře stylu PHPDoc (pouze PHP 5)
T_DOdodo..while
T_DOLLAR_OPEN_CURLY_BRACES${parsovaná syntaxe komplexní proměnné
T_DOUBLE_ARROW=>syntaxe pole
T_DOUBLE_CAST(real), (double) nebo (float)přetypování
T_DOUBLE_COLON::viz T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM níže
T_ECHOechoecho()
T_ELSEelseelse
T_ELSEIFelseifelseif
T_EMPTYemptyempty()
T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE  
T_ENDDECLAREenddeclaredeclare, alternativní syntaxe
T_ENDFORendforfor, alternativní syntaxe
T_ENDFOREACHendforeachforeach, alternativní syntaxe
T_ENDIFendifif, alternativní syntaxe
T_ENDSWITCHendswitchswitch, alternativní syntaxe
T_ENDWHILEendwhilewhile, alternativní syntaxe
T_END_HEREDOC syntaxe heredoc
T_EVALeval()eval()
T_EXITexit or dieexit(), die()
T_EXTENDSextendsextends, třídy a objekty
T_FILE__FILE__konstanty
T_FINALfinalFinal Keyword“ v 19 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_FORforfor
T_FOREACHforeachforeach
T_FUNCTIONfunction or cfunctionfunkce
T_GLOBALglobalrozsah platnosti proměnných
T_HALT_COMPILER__halt_compiler()__halt_compiler (k dispozici od PHP 5.1.0)
T_IFifif
T_IMPLEMENTSimplementsObject Interfaces“ v 19 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_INC++inkrementační/dekrementační operátory
T_INCLUDEinclude()include()
T_INCLUDE_ONCEinclude_once()include_once()
T_INLINE_HTML  
T_INSTANCEOFinstanceoftypové operátory (pouze PHP5)
T_INT_CAST(int) nebo (integer)přetypování
T_INTERFACEinterfaceObject Interfaces“ v 19 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_ISSETisset()isset()
T_IS_EQUAL==porovnávací operátory
T_IS_GREATER_OR_EQUAL>=porovnávací operátory
T_IS_IDENTICAL===porovnávací operátory
T_IS_NOT_EQUAL!= or <>porovnávací operátory
T_IS_NOT_IDENTICAL!==porovnávací operátory
T_IS_SMALLER_OR_EQUAL<=porovnávací operátory
T_LINE__LINE__konstanty
T_LISTlist()list()
T_LNUMBER123, 012, 0x1ac, atd.celá čísla
T_LOGICAL_ANDandlogické operátory
T_LOGICAL_ORorlogické operátory
T_LOGICAL_XORxorlogické operátory
T_MINUS_EQUAL-=operátory přiřazení
T_ML_COMMENT/* a */komentáře (pouze PHP 4)
T_MOD_EQUAL%=operátory přiřazení
T_MUL_EQUAL*=operátory přiřazení
T_NEWnewtřídy a objekty
T_NUM_STRING  
T_OBJECT_CAST(object)přetypování
T_OBJECT_OPERATOR->třídy a objekty
T_OLD_FUNCTIONold_functionold_function
T_OPEN_TAG<?php, <? nebo <%přechod z HTML
T_OPEN_TAG_WITH_ECHO<?= nebo <%=přechod z HTML
T_OR_EQUAL|=operátory přiřazení
T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM::::. Definováno také jaké T_DOUBLE_COLON.
T_PLUS_EQUAL+=operátory přiřazení
T_PRINTprint()print()
T_PRIVATEprivatetřídy a objekty. Pouze PHP 5.
T_PUBLICpublictřídy a objekty. Pouze PHP 5.
T_PROTECTEDprotectedtřídy a objekty. Pouze PHP 5.
T_REQUIRErequire()require()
T_REQUIRE_ONCErequire_once()require_once()
T_RETURNreturnnávratové hodnoty
T_SL<<bitové operátory
T_SL_EQUAL<<=operátory přiřazení
T_SR>>bitové operátory
T_SR_EQUAL>>=operátory přiřazení
T_START_HEREDOC<<<syntaxe heredoc
T_STATICstaticrozsah platnosti proměnných
T_STRING  
T_STRING_CAST(string)přetypování
T_STRING_VARNAME  
T_SWITCHswitchswitch
T_THROWthrow20 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_TRYtry20 (k dispozici od PHP 5.0.0)
T_UNSETunset()unset()
T_UNSET_CAST(unset)(not documented; přetypuje na NULL)
T_USEuse(neimplementováno)
T_VARvartřídy a objekty
T_VARIABLE$fooproměnné
T_WHILEwhilewhile, do..while
T_WHITESPACE  
T_XOR_EQUAL^=operátory přiřazení
T_FUNC_C__FUNCTION__konstanty, od PHP 4.3.0
T_CLASS_C__CLASS__konstanty, od PHP 4.3.0

Viz také token_name().