Forum und email
elseif

elseif

Jak název napovídá, elseif, je kombinací if a else. Stejně jako else, rozšiřuje příkaz if k provádění odlišných příkazů v případě, že jevýraz původního příkazu if ohodnocen jako FALSE. Tedy, narozdíl od else, se provádí pouze tehdy, je-li výraz v podmínce elseif ohodnocen jako TRUE. Například následující kód vypíše a je větší než b, a se rovná b nebo a je menší než b:

if ($a > $b) {
    print "a je větší než b";
} elseif ($a == $b) {
    print "a se rovná b";
} else {
    print "a je menší než b";
}

V rámci jednoho příkazu if může být více příkazů elseif. Provádí se první příkaz elseif (pokud vůbec nějaký), jehož výraz je ohodnocen TRUE. V PHP můžete napsat i 'else if' (dvěma slovy), chování bude naprosto totožné jako u 'elseif' (jedním slovem). Syntaktický význam je mírně odlišný (znáte-li C, je to stejné), avšak ve výsledku dostaneme přesně totožné chování.

Příkaz elseif se provádí, pouze jsou-li příslušný (bezprostředně předcházející) výraz příkazu if a výrazy všech příslušných předcházejících příkazů elseif ohodnoceny jako FALSE, a konkrétní výraz v elseif ohodnocen jako TRUE.