Forum und email
else

else

Často také můžete chtít něco provádět, pokud je jistá podmínka splněna, a něco jiného, když splněna není. To umožňuje příkaz else. else rozšiřuje příkaz if o provádění kódu v případě, že výraz v příkazu if je ohodnocen jako FALSE. Například následující kód vypíše a je větší než b, pokud $a je větší než $b, a a NENÍ větší než b v ostatních případech:

if ($a > $b) {
    print "a je větší než b";
} else {
    print "a NENÍ větší než b";
}

Příkaz v else se provádí, pouze pokud je výraz v if ohodnocen jako FALSE, a pokud by zde byly nějaké výrazy elseif - pouze pokud by byly také ohodnoceny jako FALSE (viz elseif).