Forum und email
do..while

do..while

Cykly do..while jsou velmi podobné cyklům while kromě toho, že pravdivost výrazu se testuje na konci každé iterace namísto jejího začátku. Hlavní rozdíl oproti běžným cyklům while je ten, že první iterace cyklu do..while se provede vždy (pravdivostní výraz je testován až na konci iterace), což u cyklu while není zaručeno (pravdivostní výraz je testován na začátku iterace; pokud je ohodnocen jako FALSE, provádění cyklu hned skončí).

Toto je jediná syntaxe pro cykly do..while:

$i = 0;
do {
   print $i;
} while ($i>0);

Výše uvedený cyklus by se provedl právě jednou, protože po první iteraci, když se testuje pravdivostní výraz, je tento ohodnocen jako FALSE ($i není větší než 0) a provádění cyklu končí.

Pokročilí programátoři v C mohou znát i odlišné použití cyklu do..while. Kód se uzavře do do..while(0) a použije se příkaz break. To umožňuje přerušit provádění cyklu uprostřed kódu, jak je znázorněno v tomto příkladu:

do {
    if ($i < 5) {
        print "i není dost velké";
        break;
    }
    $i *= $factor;
    if ($i < $minimum_limit) {
        break;
    }
    print "i je ok";

     ...zpracuj i...

} while(0);

Nedělejte si nic z toho, že tomu hned a beze zbytku nerozumíte. Můžete psát skripty, a to i velmi účinné skripty, i bez použití této 'finty'.