Forum und email
while

while

Cykly while jsou nejjednodušším typem cyklů v PHP. Chovají se jako jejich protějšci v C. Základí formát příkazu while je tento:

while (expr) statement

Význam příkazu while je snadno pochopitelný. Říká PHP, že má provádět vnořený(é) příkaz(y) tak dlouho, dokud je výraz ve while roven TRUE. Hodnota výrazu je testována pokaždé na začátku cyklu (v každé iteraci), takže i když se tato hodnota během provádění vnořených příkazů změní, provede se zbytek kódu uvnitř cyklu - v konkrétní iteraci - až do konce (každé provedení kódu uvnitř cyklu je jedna iterace). Někdy, když je výraz ve while ohodnocen jako FALSE již při vstupu do cyklu, vnořený kód se neprovede vůbec.

Podobně, jako v případě if, můžete i zde seskupovat příkazy uvnitř cyklu while ohraničením tohoto kódu složenými závorkami nebo za použití alternativní syntaxe:

while (expr): statement ... endwhile;

Následující příklady jsou identické, oba vypíší čísla od 1 do 10:

/* příklad 1 */

$i = 1;
while ($i <= 10) {
    print $i++;  /* vytištěná hodnota by byla rovna
                    $i před inkrementací
                    (post-inkrementace) */
}

/* příklad 2 */

$i = 1;
while ($i <= 10):
    print $i;
    $i++;
endwhile;