Forum und email
break

break

break ukončuje provádění aktuálního příkazu for, foreach while, do..while nebo switch.

break akceptuje nepovinný číselný argument, který říká, z kolika vnořených struktur se má vyskočit.

$arr = array ('jedna', 'dvě', 'tři', 'čtyři', 'stop', 'pět');
while (list (, $val) = each ($arr)) {
    if ($val == 'stop') {
        break;    /* Tady byste mohli napsat také 'break 1;'. */
    }
    echo "$val<br>\n";
}

/* Použití nepovinného argumentu. */

$i = 0;
while (++$i) {
    switch ($i) {
    case 5:
        echo "Při 5<br>\n";
        break 1;  /* Ukončuje pouze switch. */
    case 10:
        echo "Při 10; konec<br>\n";
        break 2;  /* Ukončuje switch a while. */
    default:
        break;
    }
}