Forum und email
Základní syntaxe

Kapitola 10. Základní syntaxe

Opuštění HTML

Jsou čtyři způsoby jak opustit HTML a vstoupit do "PHP módu":

Příklad 10-1. Způsoby opuštění HTML

1. <? echo ("toto je nejjednodušší SGML zpracovatelská instrukce\n"); ?>

2. <?php echo("pokud chcete zpracovávat XHTML nebo XML dokumenty, používejte toto\n"); ?>

3. <script language="php">
    echo ("některé editory (například FrontPage) nemají zpracovatelské instrukce v lásce");
  </script>

4. <% echo ("případně můžete používat ASP tagy"); %>
  <%= $variable; # toto je zkratka za "<%echo .." %>

První způsob je dostupný pouze, pokud jsou povoleny krátké tagy. To se dá udělat povolením konfigurační direktivy short_open_tag v konfiguračním souboru PHP, nebo kompilací PHP s configure volbou --enable-short-tags.

Obecně preferovanou metodou je druhý způsob, protože umožňuje snadnou implementaci dalšího generování XHTML z PHP.

Čtvrtý způsob je dostupný, pouze pokud byly povoleny ASP tagy pomocí konfigurační direktivy asp_tags.

Poznámka: Podpora ASP tagů byla přidána v 3.0.4.

Případná bezprostředně následující sekvence konce řádku je součástí uzavírajícího tagu.