Forum und email
Komentáře

Komentáře

PHP podporuje komentářové notace jazyků 'C', 'C++' a Unixového shellu. Například:

<?php
  echo "Toto je test"; // Toto je jednořádkový komentář typu C++
  /* Toto je víceřádkový komentář
    a ještě jeden komentář */
  echo "Toto je další test";
  echo "Poslední Test"; # Toto je komentář shellového typu
?>

Jednořádkové typy komentářů ve skutečnosti komentují do konce řádku nebo současného bloku PHP kódu, podle toho, co se vyskytuje dřív.

<h1>Toto je <?php # echo "malý";?> příklad.</h1>
<p>Hlavička na předchozím řádku bude 'Toto je příklad'.

Měli byste si dát pozor na vnořování komentářů typu 'C++', ke kterému může dojít při zakomentování velkých bloků.

<?php
 /*
  echo "Toto je test"; /* Tento komentář způsobí problém */
 */
?>