Forum und email
Oddělování instrukcí

Oddělování instrukcí

Instrukce se oddělují stejně jako v C nebo Perlu - ukončujte každý výraz středníkem.

Uzavírající tag (?>) také implikuje konec výrazu, takže následující ukázky jsou ekvivalentní:

<?php
    echo "Toto je test";
?>

<?php echo "Toto je test" ?>