Forum und email
old_function

old_function

Příkaz old_function vám umožňuje deklarovat funkci pomocí syntaxe identické s PHP/FI2 (kromě toho, že klíčové slovo 'function' musíte nahradit slovem 'old_function'.

Tato vlastnost je zastaralí a měla by se používat pouze v konvertoru PHP/FI2->PHP 3.

Varování

Funkce deklarované jako old_function nelze volat z vnitřního kódu PHP. To kromě jiného znamená, že tyto funkce nelze použít ve funkcích jako usort(), array_walk() a register_shutdown_function(). Toto omezení můžete obejít napsání wrapperové funkce (v normálním formátu PHP 3) a z ní zavoláte old_function.