Forum und email
Přechod z PHP/FI 2 na PHP 3

Příloha E. Přechod z PHP/FI 2 na PHP 3

O nekompatibilitách v 3.0

PHP 3.0 je od základu přepsáno. Má náležitý parser, který je mnohem robustnější a konzistentnější než ten ve verzi 2.0. Verze 3.0 je také signifikantně rychlejší a používá méně paměti. Logicky, některá z těchto vylepšení nebyla možná bez změnách v kompatibilitě, jak v syntaxi, tak ve funkcionalitě.

Navíc se vývojáři PHP snažili vyčistit jak syntaxi, tak sémantiku PHP, což také přineslo nějaké nekompatibility. Ze širšího pohledu, věříme že tyto změny jsou pro dobro věci.

Tato kapitola se pokusí provést vás nekompatibilitami, na které můžete narazit při přechodu z PHP/FI 2.0 na PHP 3.0 a pomoci vám je vyřešit. Nové prvky zde nebudou zmiňovány, pokud to nebude nutné.

Konverzní program, který automaticky převede vaše staré skripty v PHP/FI 2.0, existuje. Najdete ho adresáři convertor v distribuci PHP 3.0. Tento program však zachycuje pouze změny syntaxe, takže přesto pozorně čtěte tuto kapitolu.