Forum und email
Obsluha globálních proměnných

Obsluha globálních proměnných

Zatímco v PHP 3 a prvních verzích PHP 4 se při obsluze globálních proměnných dbalo především na jednoduchost, nyní se zaměření změnilo směrem k vyšší bezpečnosti. Takže jestliže následující případ dobře fungoval v PHP 3, v PHP 4 je třeba provést unset($GLOBALS["id"]);. Toto je jen jeden aspekt obsluhy globálních proměnných. Měli byste vždy používat $GLOBALS, v novějších verzích PHP 4 budete nuceni tak učinit ve většině případů. Více o této problematice najdete v části global (globální) reference.

Příklad D-1. Změny u globálních proměnných

<?php
$id
= 1;
function
test()
{
    global
$id;
    unset(
$id);
}
test();
echo(
$id);