Forum und email
Další výskyt referencí

Další výskyt referencí

Mnoho jazykových konstruktů v PHP je implementováno přes odkazový mechanismus, takže vše, co bylo řečeno výše o přiřazování referencí, platí i na tyto konstrukty. Některé konstrukty, jako předávání a vracení přes odkazy, byly již zmíněny. Ostatní konstrukty používající reference jsou:

odkazy global

Když deklarujete proměnnou jako global $var, ve skutečnosti vytváříte odkaz na globální proměnnou. Tzn. je to totéž, jako:

$var =& $GLOBALS["var"];

To znamená, například, že odnastavení $var neodnastaví globální proměnnou.

$this

V metodě objektu je $this vždy odkazem na volající objekt.