Forum und email
Odnastavení odkazů

Odnastavení odkazů

Když odnastavíte referenci, přerušíte vazbu mezi názvem proměnné a jejím obsahem. To neznamená, že by obsah byl zničen. Například:

$a = 1;
$b =& $a;
unset ($a);

neodnastaví $b, nýbrž pouze $a.

Znovu je dobré si připomenout analogii s UNIXovým příkazem unlink.