Forum und email
Vracení referencí

Vracení referencí

Vracení odkazem je užitečné, když chcete použít funkci k nalezení proměnné, která by měla být odkazu přiřazena. Při vracení referencí použijte tuto syntaxi:

function &find_var ($param)
{
    ...nějaký kód...
    return $found_var;
}

$foo =& find_var ($bar);
$foo->x = 2;

V tomto příkladu by bylo funkcí find_var nastaveno vlastnictví téhož objektu, nikoli jeho kopie, jak by se stalo bez použití syntaxe bez odkazů.

Poznámka: Narozdíl od předávání parametru, zde musíte & použít na obou místech - k indikaci, že vracíte odkaz a nikoli kopii jako obvykle, a k indikaci přiřazení reference do $foo namísto běžného přiřazení (hodnoty).