Forum und email
syntaxe while

syntaxe while

Stejně jako if..endif, syntaxe while..endwhile byla změněna:

Příklad E-7. Přechod: stará syntaxe while..endwhile

while ($more_to_come);
    ...
endwhile;

Příklad E-8. Přechod: nová syntaxe while..endwhile

while ($more_to_come):
    ...
endwhile;

Varování

Pokud v PHP 3.0 použijete starou syntaxi while..endwhile, získáte nekonečnou smyčku.