Forum und email
syntaxe if..endif

syntaxe if..endif

Alternativní způsob, jak zapsat konstrukci if/elseif/else, za použití if(); elseif(); else; endif;, nemůže být efektivně implementována bez podstatného nárůstu složitosti 3.0 parseru. Kvůli tomu se změnila syntaxe:

Příklad E-5. Přechod: stará syntaxe if..endif

if ($foo);
    echo "yep\n";
elseif ($bar);
    echo "almost\n";
else;
    echo "nope\n";
endif;

Příklad E-6. Přechod: nová syntaxe if..endif

if ($foo):
    echo "yep\n";
elseif ($bar):
    echo "almost\n";
else:
    echo "nope\n";
endif;
Všimněte si, že středníky byly nahrazeny dvojtečkami ve všech příkazech kromě závěrečného (endif).