Forum und email
Návratové hodnoty TRUE/FALSE

Návratové hodnoty TRUE/FALSE

Většina vnitřních funkcí byla přepsána tak, aby vracela TRUE v případě úspěchu a FALSE při selhání, narozdíl od původních hodnot 0 a -1 v PHP/FI 2.0. Nové chování umožňuje logičtější programování, jako $fp = fopen("/your/file") nebo fail("darn!");. Protože v PHP/FI 2.0 nebyla jasná pravidla, v kterých případech se vyskakovalo z funkce při selhání, většina skriptů bude pravděpodobně muset být zkontrolována ručně po použití konvertoru z 2.0 na 3.0.

Příklad E-9. Přechod z 2.0: návratové hodnoty, starý kód

$fp = fopen($file, "r");
if ($fp == -1);
    echo("Could not open $file for reading<br>\n");
endif;

Příklad E-10. Přechod z 2.0: návratové hodnoty, nový kód

$fp = @fopen($file, "r") or print("Could not open $file for reading<br>\n");