Forum und email
Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)

XLIII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)

Úvod

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

PDO_FIREBIRD is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Firebird and Interbase databases.

Obsah
PDO_FIREBIRD DSN -- Connecting to Firebird and Interbase databases