Forum und email
Funkce pro práci s Verisign Payflow Pro

CLXX. Funkce pro práci s Verisign Payflow Pro

Úvod

Toto rozšíření umožňuje zpracovávat kreditní karty a provádět jiné finanční transakce pomocí Verisign Payment Services (dříve Signio, https://www.verisign.com/products-services/payment-processing/online-payment/payflow-pro/index.html).

Při využívání těchto funkcí můžete vynechat volání pfpro_init() a pfpro_cleanup(), tato extenze to udělá podle potřeby automaticky. Tyto funkce jsou ale přesto dostupné pro případ, že byste potřebovali zpracovávat velké množství transakcí a vyžadovali naprostou kontrolu nad touto knihovnou. Mezi pfpro_init() a pfpro_cleanup() můžete provést libovolné množství transakcí.

Tyto funkce byly přidány v PHP 4.0.2.

Poznámka: Tyto funkce poskytují pouze spojení s Verisign Payment Services. Kompletní detaily vyžadovaných parametrů viz Payflow Pro Developer's Guide.

Poznámka: Toto rozšíření není k dispozici na platformách Windows.

Požadavky

Budete potřebovat SDK pro vaši platformu, který se dá po registraci stáhnout z manažerského rozhraní. Pokud se chystáte používat toto rozšíření s webovým serverem s povoleným SSL nebo s jinými SSL komponentami (jako je rozšíření CURL+SSL), musíte stáhnout beta verzi SDK.

Pokud jste si stáhli SDK, zkopírujte následující soubory z lib adresáře této distribuce: pfpro.h do /usr/local/include a libpfpro.so do /usr/local/lib.

Instalace

Tyto funkce jsou dostupné pouze pokud bylo PHP zkompilováno s volbou --with-pfpro[=DIR].

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. Konfigurační volby pro Verisign Payflow Pro

NázevVýchozí hodnotaLze změnit
pfpro.defaulthost/PFPRO_VERSION < 3 "test.signio.com"PHP_INI_ALL
pfpro.defaulthost"test-payflow.verisign.com"PHP_INI_ALL
pfpro.defaultport"443"PHP_INI_ALL
pfpro.defaulttimeout"30"PHP_INI_ALL
pfpro.proxyaddress""PHP_INI_ALL
pfpro.proxyport""PHP_INI_ALL
pfpro.proxylogon""PHP_INI_ALL
pfpro.proxypassword""PHP_INI_ALL
Pro bližší podrobnosti a definici PHP_INI_* konstant viz ini_set().

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
pfpro_cleanup -- Zavřít Payflow Pro knihovnu
pfpro_init -- Inicializovat Payflow Pro knihovnu
pfpro_process_raw -- Zpracovat raw transakci s Payflow Pro
pfpro_process -- Zpracovat transakci s Payflow Pro
pfpro_version -- Vrátit verzi Payflow Pro knihovny