Forum und email
pfpro_process_raw

pfpro_process_raw

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

pfpro_process_raw -- Zpracovat raw transakci s Payflow Pro

Popis

string pfpro_process_raw ( string parameters [, string address [, int port [, int timeout [, string proxy_address [, int proxy_port [, string proxy_logon [, string proxy_password]]]]]]] )

Vrací řetězec obsahující odpověď.

pfpro_process_raw() zpracuje raw řetězec transakce s Payflow Pro. Opravdu byste ale měli používat pfpro_process(), protože pravidla kódování těchto transakcí jsou nestandardní.

První argument je v tomto případě řetězec obsahující raw požadavek na transakci. Všechny ostatní argumenty jsou stejné jako u pfpro_process(). Návratová hodnota je řetězec obsahující raw odpověď.

Poznámka: Kompletní detaily vyžadovaných parametrů a pravidel kódování viz Payflow Pro Developer's Guide. Dobře vám radíme, používejte radši pfpro_process().

Příklad 1. Ukázka Payflow Pro raw

<?php

pfpro_init
();

$response = pfpro_process("USER=mylogin&PWD[5]=m&ndy&TRXTYPE=S&TENDER=C&AMT=1.50&ACCT=4111111111111111&EXPDATE=0904");

if (!
$response) {
  die(
"Nepodařilo se spojit s Verisign.\n");
}

echo
"Raw odpověď Verisignu byla ".$response;

pfpro_cleanup();

?>