Forum und email
pfpro_init

pfpro_init

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

pfpro_init -- Inicializovat Payflow Pro knihovnu

Popis

bool pfpro_init ( void )

pfpro_init() se používá k inicializaci Payflow Pro knihovny. Tuto funkci volat nemusíte, tato extenze automaticky zavolá pfpro_init() před první transakcí.

Viz také pfpro_cleanup().