Forum und email
pfpro_cleanup

pfpro_cleanup

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

pfpro_cleanup -- Zavřít Payflow Pro knihovnu

Popis

bool pfpro_cleanup ( void )

pfpro_cleanup() se používá k čistému vypnutí Payflow Pro knihovny. Měla by se volat po provedení všech transakcí a před ukončením skriptu. Tuto funkci nicméně volat nemusíte, tato extenze automaticky zavolá pfpro_cleanup() při ukončení skriptu.

Viz také pfpro_init().