Forum und email
pfpro_version

pfpro_version

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

pfpro_version -- Vrátit verzi Payflow Pro knihovny

Popis

string pfpro_version ( void )

pfpro_version() vrací řetězec obsahující verzi Payflow Pro knihovny. V čase psaní tohoto manuálu to bylo L211.