Forum und email
vpopmail Functions

CLXXI. vpopmail Functions

Úvod

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

This extension has been moved from PHP as of PHP 4.3.0 and now vpopmail lives in PECL.

Instalace

As of PHP 4, these functions are only available if PHP was configured with --with-vpopmail[=DIR].

Obsah
vpopmail_add_alias_domain_ex -- Add alias to an existing virtual domain
vpopmail_add_alias_domain -- Add an alias for a virtual domain
vpopmail_add_domain_ex -- Add a new virtual domain
vpopmail_add_domain -- Add a new virtual domain
vpopmail_add_user -- Add a new user to the specified virtual domain
vpopmail_alias_add -- Insert a virtual alias
vpopmail_alias_del_domain -- Deletes all virtual aliases of a domain
vpopmail_alias_del -- Deletes all virtual aliases of a user
vpopmail_alias_get_all -- Get all lines of an alias for a domain
vpopmail_alias_get -- Get all lines of an alias for a domain
vpopmail_auth_user -- Attempt to validate a username/domain/password
vpopmail_del_domain_ex -- Delete a virtual domain
vpopmail_del_domain -- Delete a virtual domain
vpopmail_del_user -- Delete a user from a virtual domain
vpopmail_error -- Get text message for last vpopmail error
vpopmail_passwd -- Change a virtual user's password
vpopmail_set_user_quota -- Sets a virtual user's quota