Forum und email
vpopmail_alias_add

vpopmail_alias_add

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_alias_add -- Insert a virtual alias

Popis

bool vpopmail_alias_add ( string user, string domain, string alias )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.