Forum und email
vpopmail_alias_del_domain

vpopmail_alias_del_domain

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_alias_del_domain -- Deletes all virtual aliases of a domain

Popis

bool vpopmail_alias_del_domain ( string domain )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.