Forum und email
vpopmail_add_user

vpopmail_add_user

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_add_user -- Add a new user to the specified virtual domain

Popis

bool vpopmail_add_user ( string user, string domain, string password [, string gecos [, bool apop]] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.