Forum und email
vpopmail_add_domain_ex

vpopmail_add_domain_ex

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_add_domain_ex -- Add a new virtual domain

Popis

bool vpopmail_add_domain_ex ( string domain, string passwd [, string quota [, string bounce [, bool apop]]] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.