Forum und email
vpopmail_error

vpopmail_error

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_error -- Get text message for last vpopmail error

Popis

string vpopmail_error ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.