Forum und email
vpopmail_passwd

vpopmail_passwd

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_passwd -- Change a virtual user's password

Popis

bool vpopmail_passwd ( string user, string domain, string password [, bool apop] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.