Forum und email
vpopmail_set_user_quota

vpopmail_set_user_quota

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_set_user_quota -- Sets a virtual user's quota

Popis

bool vpopmail_set_user_quota ( string user, string domain, string quota )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.