Forum und email
Parsekit Functions

CXVII. Parsekit Functions

Úvod

These functions allow runtime analysis of opcodes compiled from PHP scripts.

Instalace

Toto rozšíření PECL není přibaleno k PHP.

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/parsekit.

Tuto DLL knihovnu pro rozšíření PECL můžete stahovat ze stránky PHP Downloads nebo z https://snaps.php.net/.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

PARSEKIT_QUIET (int)

Return full detail, but without unnecessary NULL entries.

PARSEKIT_SIMPLE (int)

Return shorthand opcode notation.

PARSEKIT_EXTENDED_VALUE (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_CONST (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_EA_TYPE (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_JMP_ADDR (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_OPARRAY (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_OPLINE (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_VAR (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_USAGE_UNKNOWN (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_ZEND_INTERNAL_CLASS (int)

Class Type

PARSEKIT_ZEND_USER_CLASS (int)

Class Type

PARSEKIT_ZEND_EVAL_CODE (int)

Function Type

PARSEKIT_ZEND_INTERNAL_FUNCTION (int)

Function Type

PARSEKIT_ZEND_OVERLOADED_FUNCTION (int)

Function Type

PARSEKIT_ZEND_OVERLOADED_FUNCTION_TEMPORARY (int) PHP >= 5.0.0

Function Type

PARSEKIT_ZEND_USER_FUNCTION (int)

Function Type

PARSEKIT_IS_CONST (int)

Node Type

PARSEKIT_IS_TMP_VAR (int)

Node Type

PARSEKIT_IS_UNUSED (int)

Node Type

PARSEKIT_IS_VAR (int)

Node Type

PARSEKIT_ZEND_ADD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_ARRAY_ELEMENT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_CHAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_INTERFACE (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_STRING (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_ADD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_BW_AND (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_BW_OR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_BW_XOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_CONCAT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_DIM (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_DIV (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_MOD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_MUL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_REF (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_SL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_SR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_SUB (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BEGIN_SILENCE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BOOL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BOOL_NOT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BOOL_XOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BRK (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_AND (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_NOT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_OR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_XOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CASE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CAST (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CATCH (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CLONE (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CONCAT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CONT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DECLARE_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DECLARE_FUNCTION (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DECLARE_INHERITED_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DIV (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DO_FCALL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DO_FCALL_BY_NAME (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ECHO (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_END_SILENCE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXIT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_FCALL_BEGIN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_FCALL_END (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_NOP (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_STMT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_CONSTANT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_FUNC_ARG (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_IS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_R (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_RW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_TMP_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_UNSET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_W (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_FUNC_ARG (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_IS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_FUNC_ARG (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_IS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_R (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_RW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_UNSET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_W (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_R (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_RW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_UNSET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_W (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FE_FETCH (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FE_RESET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FREE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_HANDLE_EXCEPTION (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IMPORT_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IMPORT_CONST (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IMPORT_FUNCTION (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INCLUDE_OR_EVAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_ARRAY (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_CTOR_CALL (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_FCALL_BY_NAME (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_METHOD_CALL (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_STATIC_METHOD_CALL (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_STRING (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INSTANCEOF (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY (int) PHP < 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY_DIM_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY_PROP_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY_VAR (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_EQUAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_IDENTICAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_NOT_EQUAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_NOT_IDENTICAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_SMALLER (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_SMALLER_OR_EQUAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMP (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPNZ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPNZ_EX (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPZ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPZNZ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPZ_EX (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMP_NO_CTOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_MOD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_MUL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_NEW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_NOP (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_OP_DATA (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_DEC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_DEC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_INC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_INC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_DEC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_DEC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_INC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_INC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRINT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_QM_ASSIGN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RAISE_ABSTRACT_ERROR (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RECV (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RECV_INIT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RETURN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_REF (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_VAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_VAR_NO_REF (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SUB (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SWITCH_FREE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_THROW (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_TICKS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_UNSET_DIM_OBJ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_UNSET_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_VERIFY_ABSTRACT_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

Obsah
parsekit_compile_file -- Compile a string of PHP code and return the resulting op array
parsekit_compile_string -- Compile a string of PHP code and return the resulting op array
parsekit_func_arginfo -- Return information regarding function argument(s)