Forum und email
parsekit_compile_file

parsekit_compile_file

(PECL)

parsekit_compile_file -- Compile a string of PHP code and return the resulting op array

Popis

array parsekit_compile_file ( string filename [, array &errors [, int options]] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

filename

A string containing the name of the file to compile. Similar to the argument to include().

errors

A 2D hash of errors (including fatal errors) encountered during compilation. Returned by reference.

options

One of either PARSEKIT_QUIET or PARSEKIT_SIMPLE. To produce varying degrees of verbosity in the returned output.

Návratové hodnoty

Returns a complex multi-layer array structure as detailed below.

Příklady

Příklad 1. parsekit_compile_file() example

<?php
var_dump
(parsekit_compile_file('hello_world.php', $errors, PARSEKIT_SIMPLE));
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

array(5) {
  [0]=>
  string(37) "ZEND_ECHO UNUSED 'Hello World' UNUSED"
  [1]=>
  string(30) "ZEND_RETURN UNUSED NULL UNUSED"
  [2]=>
  string(42) "ZEND_HANDLE_EXCEPTION UNUSED UNUSED UNUSED"
  ["function_table"]=>
  NULL
  ["class_table"]=>
  NULL
}