Forum und email
parsekit_compile_string

parsekit_compile_string

(PECL)

parsekit_compile_string -- Compile a string of PHP code and return the resulting op array

Popis

array parsekit_compile_string ( string phpcode [, array &errors [, int options]] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

phpcode

A string containing phpcode. Similar to the argument to eval().

errors

A 2D hash of errors (including fatal errors) encountered during compilation. Returned by reference.

options

One of either PARSEKIT_QUIET or PARSEKIT_SIMPLE. To produce varying degrees of verbosity in the returned output.

Návratové hodnoty

Returns a complex multi-layer array structure as detailed below.

Příklady

Příklad 1. parsekit_compile_string() example

<?php
  $ops
= parsekit_compile_string('
echo "Foo\n";
'
, $errors, PARSEKIT_QUIET);

  
var_dump($ops);
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

array(20) {
 ["type"]=>
 int(4)
 ["type_name"]=>
 string(14) "ZEND_EVAL_CODE"
 ["fn_flags"]=>
 int(0)
 ["num_args"]=>
 int(0)
 ["required_num_args"]=>
 int(0)
 ["pass_rest_by_reference"]=>
 bool(false)
 ["uses_this"]=>
 bool(false)
 ["line_start"]=>
 int(0)
 ["line_end"]=>
 int(0)
 ["return_reference"]=>
 bool(false)
 ["refcount"]=>
 int(1)
 ["last"]=>
 int(3)
 ["size"]=>
 int(3)
 ["T"]=>
 int(0)
 ["last_brk_cont"]=>
 int(0)
 ["current_brk_cont"]=>
 int(-1)
 ["backpatch_count"]=>
 int(0)
 ["done_pass_two"]=>
 bool(true)
 ["filename"]=>
 string(17) "Parsekit Compiler"
 ["opcodes"]=>
 array(3) {
  [8594800]=>
  array(5) {
   ["opcode"]=>
   int(40)
   ["opcode_name"]=>
   string(9) "ZEND_ECHO"
   ["flags"]=>
   int(768)
   ["op1"]=>
   array(3) {
    ["type"]=>
    int(1)
    ["type_name"]=>
    string(8) "IS_CONST"
    ["constant"]=>
    &string(4) "Foo
"
   }
   ["lineno"]=>
   int(2)
  }
  ["859484C"]=>
  array(6) {
   ["opcode"]=>
   int(62)
   ["opcode_name"]=>
   string(11) "ZEND_RETURN"
   ["flags"]=>
   int(16777984)
   ["op1"]=>
   array(3) {
    ["type"]=>
    int(1)
    ["type_name"]=>
    string(8) "IS_CONST"
    ["constant"]=>
    &NULL
   }
   ["extended_value"]=>
   int(0)
   ["lineno"]=>
   int(3)
  }
  [8594898]=>
  array(4) {
   ["opcode"]=>
   int(149)
   ["opcode_name"]=>
   string(21) "ZEND_HANDLE_EXCEPTION"
   ["flags"]=>
   int(0)
   ["lineno"]=>
   int(3)
  }
 }
}