Forum und email
Object property and method call overloading

CV. Object property and method call overloading

Úvod

The purpose of this extension is to allow overloading of object property access and method calls. Only one function is defined in this extension, overload() which takes the name of the class that should have this functionality enabled. The class named has to define appropriate methods if it wants to have this functionality: __get(), __set() and __call() respectively for getting/setting a property, or calling a method. This way overloading can be selective. Inside these handler functions the overloading is disabled so you can access object properties normally.

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Varování

This extension is not a part of PHP 5. PHP 5 supports __get(), __set() and __call() natively. See the Overloading in PHP 5 page for more information.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

In order to use these functions, you must compile PHP with the --enable-overload option. Starting with PHP 4.3.0 this extension is enabled by default. You can disable overload support with --disable--overload.

Verze PHP pro Windows má vestavěnou podporu pro toto rozšíření. K použití těchto funkcí není třeba načítat žádná další rozšíření.

Poznámka: Builtin support for overload is available with PHP 4.3.0.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Příklady

Some simple examples on using the overload() function:

Příklad 1. Overloading a PHP class

<?php

class OO {
    var
$a = 111;
    var
$elem = array('b' => 9, 'c' => 42);

    
// Callback method for getting a property
    
function __get($prop_name, &$prop_value)
    {
        if (isset(
$this->elem[$prop_name])) {
            
$prop_value = $this->elem[$prop_name];
            return
true;
        } else {
            return
false;
        }
    }

    
// Callback method for setting a property
    
function __set($prop_name, $prop_value)
    {
        
$this->elem[$prop_name] = $prop_value;
        return
true;
    }
}

// Here we overload the OO object
overload('OO');

$o = new OO;
echo
"\$o->a: $o->a\n"; // print: $o->a: 111
echo "\$o->b: $o->b\n"; // print: $o->b: 9
echo "\$o->c: $o->c\n"; // print: $o->c: 42
echo "\$o->d: $o->d\n"; // print: $o->d:

// add a new item to the $elem array in OO
$o->x = 56;

// instantiate stdclass (it is built-in in PHP 4)
// $val is not overloaded!
$val = new stdclass;
$val->prop = 555;

// Set "a" to be an array with the $val object in it
// But __set() will put this in the $elem array
$o->a = array($val);
var_dump($o->a[0]->prop);

?>

Obsah
overload -- Enable property and method call overloading for a class