Forum und email
Oracle Functions (PDO_OCI)

CXIII. Oracle Functions (PDO_OCI)

Úvod

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

PDO_OCI is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Oracle databases through the OCI library.

Obsah
PDO_OCI DSN -- Connecting to Oracle databases