Forum und email
Lotus Notes Functions

LXXVI. Lotus Notes Functions

Úvod

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Toto rozšíření bylo přesunuto do repozitáře PECL a již nebude součástí balíku PHP.5.0.0. Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/notes.

Varování

This extension is currently not supported, thus looking for a maintainer.

Obsah
notes_body -- Open the message msg_number in the specified mailbox on the specified server (leave serv
notes_copy_db -- Copy a Lotus Notes database
notes_create_db -- Create a Lotus Notes database
notes_create_note -- Create a note using form form_name
notes_drop_db -- Drop a Lotus Notes database
notes_find_note -- Returns a note id found in database_name
notes_header_info -- Open the message msg_number in the specified mailbox on the specified server (leave serv
notes_list_msgs -- Returns the notes from a selected database_name
notes_mark_read -- Mark a note_id as read for the User user_name
notes_mark_unread -- Mark a note_id as unread for the User user_name
notes_nav_create -- Create a navigator name, in database_name
notes_search -- Find notes that match keywords in database_name
notes_unread -- Returns the unread note id's for the current User user_name
notes_version -- Get the version Lotus Notes